shopping cart abandonment

จัดการ Shopping Cart Abandonment เพิ่มโอกาสการขาย

Shopping Cart Abandonment คือ อะไร Shopping Abandoned Cart คือ อะไร อธิบายง่ายๆก็คือ ลูกค้าหยิบสินค้าลงตะกร้าแล้ว แต่ไม่ทำการสั่งซื้อ สินค้าก็ยังคงค้างอยู่ในตะกร้านั้นเอง มีหลายเหตุผลที่ลูกค้าออกจากหน […]

Scroll to top