shipping tracking

ระบบติดตามสินค้าสำหรับ WooCommerce

การขายของออนไลน์ นอกจากมีช่องทางรับชำระเงินที่สะดวกสบายและปลอดภัยสำหรับลูกค้าแล้ว ยังจำเป็นต้องมีระบบติดตามสินค้าอีกด้วย เพราะลูกค้าจะได้รู้สถานะสินค้าว่า ตอนนี้อยู่ที่ไหนและจะได้รับเมื่อไร วันนี้ CNX […]

Scroll to top