Google Account จะถูกลบถ้าไม่ได้ใช้งาน 2 ปี

Google-Account-จะถูกลบถ้าไม่ได้ใช้งาน-2-ปี

วันนี้แอดได้อีเมลจาก Google Account แจ้งว่ามีการเปลี่ยนแปลง Policy เรื่อง Google Account Inactivity หมายความว่า ถ้าคุณมี Google Account แต่ไม่ได้ใช้งานเลยเป็นเวลา 2 ปี Google Account คุณถูกลบโดยอัตโนมัติ

Policy นี้จะเริ่มลบเดือน ธันวาคม 2566 นี้

วิธีที่ทำให้ Google Account ไม่ถูกลบ:

  • อ่านและส่งอีเมลด้วย Google Account
  • ใช้ Google Drive ( cloud storage) ด้วย Google Account
  • ดู Youtube video ด้วย Google Account
  • แชร์รูปด้วย Google Account
  • Download แอฟผ่าน Google Play ด้วย Google Account
  • ใช้ Google Search ด้วย Google Account
  • ใช้ Google Account sign in สำหรับ Service หรือ third-party app

ถ้าคุณมี Google Account แต่ไม่ได้ใช้เลย แล้วยังอยากใช้อยู่อย่าลืมทำ Activity ข้างบนน่ะค่ะ

Google Account จะถูกลบถ้าไม่ได้ใช้งาน 2 ปี
Scroll to top