Month: พฤษภาคม 2021

สิ่งที่ควรรู้ก่อนเปิดร้านค้าออนไลน์

ตั้งแต่ช่วงโควิครอบแรกที่ผ่านมาเมื่อปีที่แล้ว จำนวนร้านค้าออนไลน์เพิ่มขึ้นอย่างมาก ผู้ค้ารายเล็กเลือกใช้ online platform อย่าง Shopee และ Lazada บางรายเลือกใช้ Facebook shops สำหรับลูกค้ากลุ่มบริษัทแล […]

Scroll to top