เงื่อนไขการให้บริการของเรา

  • เมื่อตกลงทำโปรเจคร่วมกัน ลูกค้าชำระค่ามัดจำ 60% ก่อนเริ่มทำงาน (ไม่รับบัตรเครดิต และเช็ค)
  • หลังงานเสร็จสมบูรณ์ ลูกค้ารีวิวเว็บไซต์ที่ test server ของทางเราก่อน deploy ที่โฮสติ่งจริง หลังจากลูกค้ายืนยันเว็บไซต์ทำงานตรงตามความต้องการที่ให้ไว้ ลูกค้าชำระค่าบริการที่เหลืออีก 40% ทางเราจึง Publish เว็บไซต์ให้
  • หากทางเราติดต่อหาลูกค้าไม่ว่าจะทางอีเมลล์หรือโทรศัพท์และไม่ได้รับการตอบกลับเป็นเวลา 1 เดือน(ทางเรา followup ทุก 1 สัปดาห์กรณีเราต้องการติดต่อคุณ) โปรเจคของลูกค้าจะถูกยกเลิก เนื่องจากขาดการติดต่อและมีแนวโน้มว่า ลูกค้าไม่ทำต่อแล้ว และค่ามัดจำจะไม่สามารถคืนได้เนื่องจากถูกใช้ในการดำเนินงานไปแล้ว

บริการของเราไม่เหมาะกับใคร

  • คุณกำลังหาเว็บไซต์ราคาถูก ไม่ใส่ใจคุณภาพและความสำคัญของเว็บไซต์ แค่ขอให้มีเว็บไซต์ก็พอ หรืออ่านในเน็ตเค้าว่าต้องมีเว็บไซต์ ก็อยากจะทำบ้าง เราแนะนำว่า คุณควรศึกษาการทำเว็บไซต์เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจเสียก่อน เพื่อให้แน่ใจว่า ธุรกิจของคุณต้องการเว็บไซต์จริงๆ และคุณมีงบประมาณเพียงพอสำหรับจัดทำเว็บไซต์
  • คุณไม่เข้าใจธุรกิจของคุณว่า ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายคือใคร ทำไมสินค้าหรือบริการคุณถึงดีกว่าคู่แข่งของคุณ ไม่รู้ว่าใครคือคู่แข่งคุณ ไม่รู้ว่าอนาคตธุรกิจมีเป้าหมายอะไร ไม่มีแผนการตลาด สิ่งเหล่านี้จำเป็นสำหรับการสร้างตัวตนของธุรกิจคุณบนโลกอินเทอร์เน็ต หากคุณไม่รู้ว่าตัวตนคุณคือใคร คุณก็จะไม่สามารถบอกคนอื่นในโลกให้รู้จักคุณได้
รับทำ WordPress เว็บไซต์เชียงใหม่

เราตั้งใจทำทุกโปรเจคด้วยความตั้งใจและหวังให้ทุกโปรเจคสร้างประโยชน์ตามที่ลูกค้าทุกคนหวังไว้

คุณจึงมั่นใจได้ว่า เมื่อคุณเลือก CNX WebDesign แล้วคุณจะได้รับผลงานที่ตรงความต้องการมากที่สุด