รับดูแลเว็บไซต์

Cloud hosting-pana_600px
รับดูแลเว็บไซต์รายปี

รับดูแลเว็บไซต์

CNX Web Design เรารับดูแลเว็บไซต์ที่สร้างด้วย WordPress เป็นรายปี สิ่งที่คุณจะได้คือ 

  • Monthly report
  • Plugin, theme & core file updates 
  • 24/7 uptime monitoring
  • สำรองข้อมูลเว็บไซต์ทุกเดือน เก็บไว้ที่ web hosting ของคุณ
  • ย้ายที่จดโดเมนเนม (กรณีลูกค้าต้องการย้ายที่จดทะเบียนโดเมนเนม)
  • ย้ายเว็บโฮสติ่ง (กรณีลูกค้าต้องการย้ายเว็บไซต์ไปวางไว้ที่เว็บโอสติ่งอื่น)

กรณี ต้องการให้เพิ่มหรือแก้ไขเนื้อหาบนเว็บไซต์ให้ จะมีค่าบริการเป็นครั้งๆไป ตามปริมาณงาน ค่าบริการชั่วโมงละ 300 บาท

ค่าบริการ 9,600 บาทต่อปี

** บริษัทสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย(3%) จากค่าบริการได้

ให้เราดูแลเว็บไซต์ให้คุณ วันนี้..

#รับทำเว็บไซต์  #เว็บขายของ  #รับทำ Landing page  #รับดูแลเว็บไซต์รายปี

Scroll to top