รับดูแลเว็บไซต์

Cloud hosting-pana_600px
รับดูแลเว็บไซต์รายปี

รับดูแลเว็บไซต์

CNX Web Design เรารับดูแลเว็บไซต์ที่สร้างด้วย WordPress เป็นรายปี สิ่งที่คุณจะได้คือ 

  • Monthly report
  • Plugin, theme & core file updates
  • 24/7 uptime monitoring
  • สำรองข้อมูลเว็บไซต์ทุกเดือน เก็บไว้ที่ web hosting ของคุณ
  • ย้ายที่จดโดเมนเนม
  • ย้ายโฮสติ่ง

กรณีต้องการให้เพิ่มหรือแก้ไขเนื้อหาบนเว็บไซต์ให้ จะมีค่าบริการเป็นครั้งๆไป ตามปริมาณงาน 

ค่าบริการ 10,800 บาทต่อปี

** บริษัทสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย(3%) จากค่าบริการได้

ให้เราดูแลเว็บไซต์ให้คุณ วันนี้

#รับทำเว็บไซต์ #เว็บขายของ #ทำ Landing page #รับดูแลเว็บไซต์ 

Scroll to top